ก้องเกียรติ

Infra and System Admin

ธีรพจน์

Back-End and Full Stack Developer

ศุภชัย

Back-End and Full Stack Developer

ปิยะ

Back-End and Full Stack Developer

ทศพล

PM & Front-End and Full Stack Developer

ณัฐพล

SA & DevOps ,LINE Certified Coach API 2022

วิชา

UX/UI and Graphic Design

ติ๊ก

Project Co

นรุตม์ศรณ์

DB & Dev App , Full Stack Developer

สวัสดิ์

SA & Dev App Android Kotlin & Java